Järvikunnostus

Järvet ovat veden kiertokulussa hetkellisiä pysähdyspaikkoja. Tosin, valtaosassa järviä vedet eivät koskaan pysähdy, vaan virtaavat hitaasti kohti purkupistettä matkalla mereen. On olemassa myös umpijärviä, jotka eivät pura vesiään uomaston kautta, vaan poistuma tapahtuu joko maaperään suotumalla tai haihdunnan kautta.

Järven tyypistä riippuen ne toimivat hyvin eri tavoin. Järven kunnostaminen on usein vaativa ja lukuisia toimenpiteitä tarvitseva kokonaisuus, jonka toteuttaminen on pitkä prosessi. Monesti järvikunnostus onkin hyvin pitkälti sama asia kuin valuma-aluekunnostus. Kuormituslähteestä riippuukin hyvin pitkälti, millaisia toimenpiteitä minkäkin järven kunnostamisessa pitäisi käyttää.