Ilmoita kunnostuskohde tai tarve

Jos haluat ilmoittaa mahdollisen kunnostuskohteen tai tarpeen, tai taustatietoa jostakin kohteesta, täytä viereinen lomake. Ilmoita tarkka sijainti ja kerro millaisia kunnostustarpeita tai ongelmia kohteessa olisi. Tiedot tallennetaan sivuston tietokantaan, eikä henkilötietoja luovuteta eteenpäin tai käytetä muihin tarkoituksiin kuin vesistökunnostukseen liittyvään yhteydenottoon. Jokaiseen viestiin ei vastata, vaan tällä lomakkeella saatavia tietoja kerätään ja mahdollisesti hyödynnetään osana laajempia hankekokonaisuuksia. Tämän lomakkeen täyttö ei ole virallinen kunnostushankkeen vireille nosto, se ei velvoita, eikä täytetty lomake ole lupaus kunnostuksesta. Lomakkeella kerättyjä taustatietoja voidaan kuitenkin mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa, jos ilmoituskohteella tai sijainnilla käynnistyy kunnostushanke tai hankkeita.

Toivomme, ettei yksittäisiä pieniä yksityisen rannan tai virkistyskäytön niitto- tai ruoppausehdotuksia jätettäisi, vaan tämä yhteydenottokanava on ennemmin tarkoitettu laajempien elinympäristökunnostuksien taustatiedon keräämiseen. Kohteita voi kuitenkin ilmoittaa matalalla kynnyksellä!