Lajikirjoa

11.1.2021

Kun teemme tai suunnittelemme vesistökunnostuksia, tiedämmekö mihin kaikkeen vaikutamme? Ja ennen kaikkea, mihin meidän pitäisi pyrkiä vaikuttamaan ja mitä suojella? Vesiluonto kuten muukin luonto on useimmiten monimutkainen kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tyypillisesti vesistökunnostuksissa on pyritty edistämään vain jonkin tietyn lajin elinolosuhteita, mutta tästä ajattelumallista ollaan siirtymässä kokonaisvaltaisempaan tavoitteen asetteluun. Täysin yksioikoisia nyrkkisääntöjä on vaikea sanoa, mutta ehkä voitaneen tavoiteltavaksi asiaksi sanoa “vakaa monimuotoisuus” kun teemme kunnostuksia.

Lisätietoa mm. direktiivilajeista: https://www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/lajit/luonto_ja_lintudirektiivien_lajit