Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma

15.1.2021

Toimenpideohjelman tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelma sisältää mm. tietoa vesistöjen tilasta, kuormituksesta sekä arvioidut toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja hyvän ja erinomaisen tilan säilyttämiseksi.