Taimenen mädistä on moneksi

8.1.2021

Jos tarkoituksena on kunnostaa joki- tai purouomaa vaelluskalojen, erityisesti taimenen, lisääntymis- ja poikastuotantoalueeksi, mutta vedenlaadun riittävyys epäilyttää, on mahdollista selvittää asiaa mädinhaudontakokeella. Hyvin toteutetulla haudontakokeella pystytään jo yhdenkin vuoden tutkimuksella tarkastelemaan suuntaa antavasti alueen edellytyksiä. Vedenlaadun lisäksi haudontakokeella voidaan saada näyttöä mm. vesitykseen ja muihin hydrologisiin ilmiöihin liittyvistä ongelmista, tai vähintään rajaamaan mahdollisia ongelmakohtia pois. Jos esimerkiksi mädinhaudontakokeella todetaan soran sisäisen haudontavaiheen kuolleisuus pieneksi ja kalat kutevat vuosittain alueelle, mutta vanhempien ikäryhmien poikasia on silti vähän, on tuotannon pullonkaula todennäköisesti jossakin muualla kuin soraikoissa ja mädissä.