Muu

Muut toimialat (esimerkiksi kiviaineksen hankinta, taloushallinto ja muut mahdolliset toimialat)

Eurofins

Y-tunnus: 2752292-5
Jyväskylä
myynti@eurofins.fi
+358 40 356 7895

Eurofins on Suomen johtava ympäristölaboratorioiden verkosto, jolla on käytössään Suomen suurin määrä päteviä ympäristönäytteenottajia ja laaja osaaminen ympäristöasiantuntijapalveluista:
Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset
Linnustoselvitykset
Bioindikaattoriselvitykset
Natura-arvioinnit
Pohjaeläin- ja piilevämääritykset
eDNA-tutkimukset
Kalataloustarkkailut

MuuNeuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvityksetTutkimus, seuranta ja kalastus

Future Missions Oy

Y-tunnus: 2185687-9
Joensuu
info@futuremissions.fi
0458753735

Future Missions Oy on vuonna 2007 perustettu omistajilleen voittoa jakamaton kehittämisyhtiö. Yhtiö suunnittelee ja toteuttaa selvityksiä, projekteja ja ohjelmia sekä yksityisen että julkisen sektorin tarpeisiin.

Yhtiö toimii mm. uhanalaisiin vaelluskalakantoihin, kalastusmatkailuun sekä elinkeinojen kehittämiseen liittyvien kysymysten parissa.

MuuNeuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvitykset

Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry

Y-tunnus: 1936756-6
Jyväskylä
joonas.pysays@kskalatalouskeskus.fi
020 7199750

Ammattitaitoista kalatalouspalvelua ja -neuvontaa. Tarjoamme kalatalouteen ja kalastukseen liittyviä asiantuntijapalveluita, kuten neuvontaa, kalakantojen seurantaa ja tutkimusta mm. sähkökoekalastuksin. Toteutamme myös virtavesikunnostussuunnittelua ja -kunnostuksia pienistä puroista suuriin vesistöihin.

MuuNeuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvityksetTutkimus, seuranta ja kalastus

Watec Consulting Oy

Y-tunnus: Y-tunnus 2969473-9
Jyväskylä
info@watec.fi
0405292914

Meiltä saat palvelua hulevesisuunnitteluun ja mm. virtavesikunnostuksiin. Teemme maastomittauksia, virtaamamitoituksia ja mallinnuksia mm. pohjapatoihin ja ohitusuomiin. Meiltä saat myös valuma-aluekunnostussuunnitelmat ja vesilupahakemukset sekä työmaavalvonnan. Veden laadun parantamiseksi meillä on myös kaivo- ja biosuodattimia.

MuuNeuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvitykset