Neuvonta ja konsultointi

Erityisesti laajoissa projekteissa ammattimainen hankehallinta ja neuvonta ovat usein tarpeellisia. Ulkoistettu hankehallinta keventää vetäjätahon osuutta ja laajempi yhteistyöpohja tehostaa projektin toteutusta.

Aallokas Oy

Y-tunnus: 2678475-5
Keuruu
matti@aallokas.fi
0405743645

Suonennallistusten ja lintuvesikunnostusten suunnittelu ja työmaavalvonta sekä luontoselvitykset. Konsultointia myös laajemmilla tasoilla esim. hankkeille tai valuma-alueille. Laaja-alaista luonnonsuojeluosaamista.

Neuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvitykset

AFRY Finland Oy

Y-tunnus: 0625905-6
Vantaa
vesipalvelut@afry.com
0103311

AFRYn vesialan palvelut kattavat laajasti vesistöjen ja pienvesien selvityksiin, seurantaan, suunnitteluun ja luvitukseen liittyvät suunnittelu- ja konsultointipalvelut. Tuemme asiakkaitamme myös kestävän kehityksen ja digitalisaation ratkaisujen edistämisessä.

Neuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvityksetTutkimus, seuranta ja kalastus

Eurofins

Y-tunnus: 2752292-5
Jyväskylä
myynti@eurofins.fi
+358 40 356 7895

Eurofins on Suomen johtava ympäristölaboratorioiden verkosto, jolla on käytössään Suomen suurin määrä päteviä ympäristönäytteenottajia ja laaja osaaminen ympäristöasiantuntijapalveluista:
Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset
Linnustoselvitykset
Bioindikaattoriselvitykset
Natura-arvioinnit
Pohjaeläin- ja piilevämääritykset
eDNA-tutkimukset
Kalataloustarkkailut

MuuNeuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvityksetTutkimus, seuranta ja kalastus

Future Missions Oy

Y-tunnus: 2185687-9
Joensuu
info@futuremissions.fi
0458753735

Future Missions Oy on vuonna 2007 perustettu omistajilleen voittoa jakamaton kehittämisyhtiö. Yhtiö suunnittelee ja toteuttaa selvityksiä, projekteja ja ohjelmia sekä yksityisen että julkisen sektorin tarpeisiin.

Yhtiö toimii mm. uhanalaisiin vaelluskalakantoihin, kalastusmatkailuun sekä elinkeinojen kehittämiseen liittyvien kysymysten parissa.

MuuNeuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvitykset

Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry

Y-tunnus: 1936756-6
Jyväskylä
joonas.pysays@kskalatalouskeskus.fi
020 7199750

Ammattitaitoista kalatalouspalvelua ja -neuvontaa. Tarjoamme kalatalouteen ja kalastukseen liittyviä asiantuntijapalveluita, kuten neuvontaa, kalakantojen seurantaa ja tutkimusta mm. sähkökoekalastuksin. Toteutamme myös virtavesikunnostussuunnittelua ja -kunnostuksia pienistä puroista suuriin vesistöihin.

MuuNeuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvityksetTutkimus, seuranta ja kalastus

KSVY ry

Y-tunnus: 3084594-4
Jyväskylä
tuomo.laitinen@k-svy.fi
0400614273

Hankeneuvontaa, suunnittelua ja hallinnointiapua. Erityisesti valuma-aluekunnostuksiin liittyvät selvitykset ja kenttätutkimukset.

Neuvonta ja konsultointi

Kuopion Teho-Louhinta Oy

Y-tunnus: 1008938-7
Kuopio
janne.eskelinen@teholouhinta.fi
0400673243
Neuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvityksetTutkimus, seuranta ja kalastusUrakointi- ja konetyöt

Sitowise Oy

Y-tunnus: 2335445-0
Espoo
simo.tammela@sitowise.com
044 427 9119

Sitowise tarjoaa monipuoliset vesistöjen kunnostuksiin liittyvät suunnittelupalvelut kuten kalatiet, ohitusuomat, kalataloudelliset kunnostukset, pohjapadot, kosteikot ja valuma-aluekunnostukset. Laadimme myös vesilupahakemukset ja suoritamme itse maastomittaukset sekä vedenalaiset luotaukset.

Neuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvitykset

Tmi Arto Hautala

Y-tunnus: 1435996-2
LESTIJARVI
arto@artohautala.fi
0503513208

Vesistökunnostusten suunnittelu ja urakointi.
Virtavesikunnostukset.
Järvikunnostukset.
Hoitokalastukset.

Neuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvityksetTutkimus, seuranta ja kalastusUrakointi- ja konetyöt

Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina

Y-tunnus: 2791233-3
Kontiolahti
janne.markus.raassina@gmail.com
0414598339

Korkean tason ennallistamis- ja kunnostustoimintaa 18 vuoden kokemuksella kartoituksesta ja suunnittelusta toteutukseen. Myös haastavat kohteet.

Neuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvityksetTutkimus, seuranta ja kalastusUrakointi- ja konetyöt

Watec Consulting Oy

Y-tunnus: Y-tunnus 2969473-9
Jyväskylä
info@watec.fi
0405292914

Meiltä saat palvelua hulevesisuunnitteluun ja mm. virtavesikunnostuksiin. Teemme maastomittauksia, virtaamamitoituksia ja mallinnuksia mm. pohjapatoihin ja ohitusuomiin. Meiltä saat myös valuma-aluekunnostussuunnitelmat ja vesilupahakemukset sekä työmaavalvonnan. Veden laadun parantamiseksi meillä on myös kaivo- ja biosuodattimia.

MuuNeuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvitykset

Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho Oy

Y-tunnus: 2270737-3
Lempäälä
insinooritoimisto@jamiaho.fi
0400-868250

Tarjoamme koko Suomen alueella kaikkea vesistöihin liittyvää suunnittelua kuten esimerkiksi: järvien kunnostukset, vedenpinnan nostot, virtavesikunnostukset, kalatiet, valuma-aluekunnostukset, kosteikot, lintuvesikunnostukset. Teemme itse maastomittaukset kuten maanpinnan mittaukset, luotaukset ja drone-kuvaukset.

Neuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvitykset