Tutkimus, seuranta ja kalastus

Toimenpiteiden vaikutuksia kannattaa seurata, jotta saadaan tietoa kunnostusten onnistumisesta. Toteutusvaihe voi myös tarvita työnaikaista vedenlaadun- ja vaikutusten seurantaa. Hankkeisiin voi myös sisältyä erilaista tutkimusta tai tutkimusyhteistyötä. Hoitokalastus ja koekalastukset vaativat erikoisosaamista ja poikkeuslupia toimijoilta, ja näihin toimiin soveltuvaa välineistöä on vain ammattilaisilla.

AFRY Finland Oy

Y-tunnus: 0625905-6
Vantaa
vesipalvelut@afry.com
0103311

AFRYn vesialan palvelut kattavat laajasti vesistöjen ja pienvesien selvityksiin, seurantaan, suunnitteluun ja luvitukseen liittyvät suunnittelu- ja konsultointipalvelut. Tuemme asiakkaitamme myös kestävän kehityksen ja digitalisaation ratkaisujen edistämisessä.

Neuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvityksetTutkimus, seuranta ja kalastus

Alleco Oy

Y-tunnus: 0754518-5
Helsinki
info@alleco.fi
0456790300

Alleco on kaikenlaisiin vesistöihin erikoistunut ympäristöalan konsulttiyritys. Olemme toimineet vuodesta 1989. Erityisosaamistamme ovat virtavesien simpukkatyöt, vesikasvillisuuden kartoitukset sisävesillä ja merialueilla, pohjaeläinselvitykset ja eDNA-tutkimukset. Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja monenlaisiin kysymyksiin. Ota yhteyttä!

Tutkimus, seuranta ja kalastus

Eurofins

Y-tunnus: 2752292-5
Jyväskylä
myynti@eurofins.fi
+358 40 356 7895

Eurofins on Suomen johtava ympäristölaboratorioiden verkosto, jolla on käytössään Suomen suurin määrä päteviä ympäristönäytteenottajia ja laaja osaaminen ympäristöasiantuntijapalveluista:
Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset
Linnustoselvitykset
Bioindikaattoriselvitykset
Natura-arvioinnit
Pohjaeläin- ja piilevämääritykset
eDNA-tutkimukset
Kalataloustarkkailut

MuuNeuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvityksetTutkimus, seuranta ja kalastus

Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry

Y-tunnus: 1936756-6
Jyväskylä
joonas.pysays@kskalatalouskeskus.fi
020 7199750

Ammattitaitoista kalatalouspalvelua ja -neuvontaa. Tarjoamme kalatalouteen ja kalastukseen liittyviä asiantuntijapalveluita, kuten neuvontaa, kalakantojen seurantaa ja tutkimusta mm. sähkökoekalastuksin. Toteutamme myös virtavesikunnostussuunnittelua ja -kunnostuksia pienistä puroista suuriin vesistöihin.

MuuNeuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvityksetTutkimus, seuranta ja kalastus

Kuopion Teho-Louhinta Oy

Y-tunnus: 1008938-7
Kuopio
janne.eskelinen@teholouhinta.fi
0400673243
Neuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvityksetTutkimus, seuranta ja kalastusUrakointi- ja konetyöt

Tmi Arto Hautala

Y-tunnus: 1435996-2
LESTIJARVI
arto@artohautala.fi
0503513208

Vesistökunnostusten suunnittelu ja urakointi.
Virtavesikunnostukset.
Järvikunnostukset.
Hoitokalastukset.

Neuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvityksetTutkimus, seuranta ja kalastusUrakointi- ja konetyöt

Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina

Y-tunnus: 2791233-3
Kontiolahti
janne.markus.raassina@gmail.com
0414598339

Korkean tason ennallistamis- ja kunnostustoimintaa 18 vuoden kokemuksella kartoituksesta ja suunnittelusta toteutukseen. Myös haastavat kohteet.

Neuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvityksetTutkimus, seuranta ja kalastusUrakointi- ja konetyöt