Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho Oy

Y-tunnus: 2270737-3
Lempäälä
insinooritoimisto@jamiaho.fi
0400-868250

Tarjoamme koko Suomen alueella kaikkea vesistöihin liittyvää suunnittelua kuten esimerkiksi: järvien kunnostukset, vedenpinnan nostot, virtavesikunnostukset, kalatiet, valuma-aluekunnostukset, kosteikot, lintuvesikunnostukset. Teemme itse maastomittaukset kuten maanpinnan mittaukset, luotaukset ja drone-kuvaukset.

Neuvonta ja konsultointiSuunnittelu ja selvitykset