Historia- ja taustatietoja

Keski-Suomen vesistökunnostusverkosto perustettiin 2020 osana valtakunnallista vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Tarve laajemmalle yhteistyölle ja paremmalle verkostoitumiselle on tunnistettu jo pitkään. Vesiensuojelun tehostamisohjelman määrärahalla mahdollistettiin ratkaisu, jonka on tarkoitus olla pysyvä elementti vesistökunnostuksissa ja kantaa vuosia eteenpäin.

Verkosto tarjoaa jäsenilleen tietoa ja palveluita. Sen tarkoituksena on monipuolisesti avustaa ja tehostaa maakuntamme vesistökunnostuksia.  Kunnostushankkeiden toteuttajille on laadittu askelmerkkityyppisesti toimintamalleja, jotka helpottavat projektien aloitusta ja toteutusta, sekä myös yhtenäistävät käytäntöjä. Verkostoa kehitetään jatkuvasti vastaamaan vesistökunnostusten tarpeita ja toimintaympäristön haasteita.

Tieto ja osaaminen käytäntöön

Verkosto tarjoaa erityisesti laajoihin ja vaativiin vesistökunnostuksiin asiantuntija-apua. Kunnostushankkeeseen voi aina suunnittelusta seurantasuunnitelman laadintaan saada ohjeistusta ja ehdotuksia. Hankkeesta ja tilanteesta riippuen, asiantuntijaryhmä voi mahdollisesti toimia substanssiasioissa laajemminkin projektin tukena. Periaate on, että saadaan paras tieto ja osaaminen kentälle toimiin ja käytäntöön.

Verkoston toimintaperiaate

Verkosto perustuu vapaaehtoisuuteen eikä siihen kuuluminen ole maksullista. Verkoston omistaa Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry, joka ylläpitää verkoston keskeisimpien toimijoiden kanssa sen ydinryhmää. Verkosto on osa omistajatahonsa toimintaa, eikä verkostolla ole omaa y-tunnusta, pankkitiliä, omaisuutta tai varallisuutta, eikä verkosto anna lausuntoja tai edusta nimissään.

Verkoston jäsenet ja sidosryhmät

Verkoston jäseniksi ja seuraajiksi on kutsuttu kaikki Keski-Suomen vesistöjen parissa toimivat sidosryhmät. Vesistön sidosryhmä on käsitteenä hyvin laaja. Vesistö on valuma-alueensa summa, ja näin ollen aina latvasoilta ja metsistä lähtien pääaltaaseen asti me kaikki vaikutamme omalla toiminnallamme vesistöön. Meillä kaikilla on yhteisvastuullinen velvollisuus vesistöjämme kohtaan.