Vesistö- ja kalataloushankkeisiin merkittävä panostus

14.10.2020

Nyt on erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa laajoja hankkeita!

Vesistöjen kunnostaminen on yleishyödyllinen toimi, jolla on parhaimmillaan laaja-alaisia positiivisia vaikutuksia alueelleen. Vesistökunnostus, jolla on laaja-alaista vaikuttavuutta, usein vaatii myös laajalla sektorilla toimimista. Nyt on mahdollisuuksia aloittaa hanke, joka kulkee valuma-alueen latvoilta pääaltaaseen asti!

Avustuksia on haettavissa poikkeuksellisen hyvin. Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloustaloushankkeisiin vuodelle 2021 ovat haettavissa 15.10.-30.11.2020. Lisäksi vesienhallintaan maa- ja metsätaloudessa vuosille 2019-2023 on haku auki, sekä avustuksia vaelluskalakantojen elvyttämiseen on vuosille 2020-2022 saatavilla. Riippuen avustuksesta, haut ovat keskitetty eri ELY-keskuksille, joista saat tarkempaa lisätietoa ELY-keskuksen sivuilta.

Keski-Suomessa starttaa lähiaikoina maakunnallinen vesistökunnostusverkosto, jolle perustetaan vuoden 2020 aikana kotisivut. Tiedotamme sivustosta tarkemmin sen auettua. Tiiviisti, sivut tulevat sisältämään laajalti aina biologis-ekologisesta perustiedosta rahoituksiin sekä kunnostusten toimintamalleihin infoa, keskittyen Keski-Suomen alueella toimimiseen.

ELY-keskuksen avustukset vesistöhankkeisiin

Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt harkinnanvaraisia avustuksia vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin, muun muassa erilaisiin valuma-alue-, järvi- ja virtavesikunnostuksiin. Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustuksen osuus voi olla suurempi, mikäli hanke edistää vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen sekä niitä toimeenpanevien toimenpideohjelmien toteuttamista. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin, hankkeen luvista perittäviin maksuihin sekä säädös- ja lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Avustusta voi saada järjestäytynyt taho. Avustuksia ovat saaneen muun muassa kalastusalueet, osakaskunnat, metsästysseurat, vesioikeudelliset yhteisöt ja kunnat.

Lisätietoja:

Vesienhoidon asiantuntija
Jouni Kivinen
p. 0295 024 814
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Keski-Suomen ELY-keskus

Ympäristöministeriön käynnistämä Vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä.