Vesistö on valuma-alueensa summa

11.1.2021

Millainen maa, sellainen vesi. Maaperällä on oleellinen vaikutus siihen, millaisia ominaisuuksia ja minkä tyyppinen sen alueella oleva vesistö on. Maalta huuhtoutuu valunnan myötä vesistöön ainesta ja ravinteita, mutta eri maaperiltä kullekin ominaisella tavalla. Ja toiset alueet kestävät kovempaa muokkausta kuin toiset, jos ajatellaan maanmuokkauksen vesistövaikutuksia. Yleisesti ottaen, kun puhutaan vesistökunnostuksista laajemmassa mittakaavassa, pitäisi kunnostustoimia myös laajentaa pois pelkistä vesimuodostumista. Valuma-aluetason kunnostamisella on mahdollista saavuttaa pysyviä hyviä tuloksia vesistökunnostuksissa, jolloin puututaan ongelman syyhyn eikä vain hoideta oireita.

Lisätietoa maaperästämme paikkatietona: https://www.gtk.fi/palvelut/aineistot-ja-verkkopalvelut/karttapalvelut/