Vesistökunnostajien aamukahvit 17.6. – Miksi ja miten hyödyntää vesistöseurantaa kunnostuksissa?

9.6.2022

Aamukahvit

Aina klo. 08:30-10:00 etänä Teamsilla, samalla linkillä


Ohjelma:

• Miten vesistöjen seurantatuloksia hyödynnetään kunnostuksissa, toiminnanjohtaja Jukka Koski-Vähälä, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry
• Onkamojärvien seuranta, hankekoordinaattori Tuovi Vaaranta, Pro Onkamojärvet ry
• Elpyvä maisema -ennallistamisohjelma ja Linnunsuon kosteikon ilmastohyödyt, dosentti Tero Mustonen, Osuuskunta Lumimuutos
• SYKE:n avoimen tiedon palvelun hyödyntäminen seurannoissa, Tiina Käki, Pohjois-Karjalan ELY-keskusLisätietoa Vesistökunnostajien aamukahveista ja aiempien kahvien ohjelmaa ja aineistoa:
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto/Tapahtumat/Muut_tapahtumat/Verkoston_aamukahvit