Linkit

Tähän osioon kerätään vesistökunnostuksiin liittyviä hyödyllisiä linkkejä. Mikäli sinulla on joku hyvä ja oleellinen linkki jonka haluaisit jakaa tänne, ota yhteyttä palautelomakkeella.

Avoimet ympäristötietojärjestelmät

SYKE:n ylläpitämät avoimet ympäristötietojärjestelmät, joiden kautta voi hankkia mm. taustatietoa hankealueista. Ympäristötietojärjestelmät ovat avoimen datan lisenssin piirissä.

Freshabit Life

Freshabit Life -hankkeella tuotettua aineistoa ja tietoa

Hoitokalastus

Tietoa hoitokalastuksesta järven kunnostuksessa

Järviwiki

Perustietoa ja kansalaishavaintoja vesistöistämme

Kalatalouden keskusliitto

Kalatalouden keskusliitto – kattavasti tietoa kalastosta, kalastuksesta ja vesialueen omistuksesta: ahven.net

Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma

Toimenpideohjelman tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelma sisältää mm. tietoa vesistöjen tilasta, kuormituksesta sekä arvioidut toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja hyvän ja erinomaisen tilan säilyttämiseksi.

Metsätalouden vesiensuojelusuunnitelma

Esimerkki metsätalouden vesiensuojelusuunnitelmasta, Saarijärven reitiltä

Purohelmi

PUROHELMI-hanke pienten virtavesien tilan arviointiin ja mallinnukseen

Purot ja pienvedet

Uutta tietoa sekä mittaus- ja arviointimenetelmiä pienvesillemme

Rahoitustietoa

Kattavasti tietoa eri rahoituksista, lähteistä ja rahoitukseen liittyvistä asioista – rahatpintaan.fi

Seurantatietoa vesistöistämme

Seurantatietoa vesistöistämme ja tietoa vesienhoidon sekä toimenpiteiden suunnittelusta

Vedenlaatu

Tietoa vedenlaadun mittausparametreistä perustason tulkintaan

Vesi.fi

Kattavasti ajankohtaista tietoa vedestä

Vesiensuojelu

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry

Vesistökunnostajan karttapalvelu

Vesistökunnostajan karttapalvelu – ilmoita kunnostuskohde ja tarkastele paikkatietona kunnostuksia

Vesistökunnostusverkosto

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto