Linkit

Tähän osioon kerätään vesistökunnostuksiin liittyviä hyödyllisiä linkkejä. Mikäli sinulla on joku hyvä ja oleellinen linkki jonka haluaisit jakaa tänne, ota yhteyttä palautelomakkeella.

Aineistopankki

Vesiaineistopankki on laaja vesiaiheinen tietovarasto. Sen sisältö palvelee sekä alan asiantuntijoita että kaikkia vesiasioista kiinnostuneita.

Avoimet ympäristötietojärjestelmät

SYKE:n ylläpitämät avoimet ympäristötietojärjestelmät, joiden kautta voi hankkia mm. taustatietoa hankealueista. Ympäristötietojärjestelmät ovat avoimen datan lisenssin piirissä.

eTPO

Vesienhoidon toimenpideohjelmat sähköisessä muodossa (eTPO). Löydät kaikkien suunnittelualueiden toimenpideohjelmat täältä.

Freshabit Life

Freshabit Life -hankkeella tuotettua aineistoa ja tietoa

Hoitokalastus

Tietoa hoitokalastuksesta järven kunnostuksessa

Järviwiki

Perustietoa ja kansalaishavaintoja vesistöistämme

Kalatalouden keskusliitto

Kalatalouden keskusliitto – kattavasti tietoa kalastosta, kalastuksesta ja vesialueen omistuksesta: ahven.net

Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma

Toimenpideohjelman tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelma sisältää mm. tietoa vesistöjen tilasta, kuormituksesta sekä arvioidut toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja hyvän ja erinomaisen tilan säilyttämiseksi.

Maaperä kuntoon

Maaperä kuntoon -sivusto tarjoaa tietoa pilaantuneisuuden selvittämisestä, pilaantuneiden alueiden puhdistamisesta sekä valtion tuesta kyseisille hankkeille. Paljon tietoutta myös pohjavesistä.

Metsätalouden vesiensuojelusuunnitelma

Esimerkki metsätalouden vesiensuojelusuunnitelmasta, Saarijärven reitiltä

Miten vaikutamme vesiin?

Mietitkö, mitä Itämeren hyväksi tehdään juuri nyt? Askarruttaako mökkijärvesi tulevaisuus? Huolestuttavatko lisääntyvät tulvavahingot?

Peltolohkojen eroosioherkkyys

LUKEn Maatalousinfon peltojen eroosioherkkyyskartta, josta voi tarkastella mallinnettua peltolohkon eroosioherkkyyttä.

Purohelmi

PUROHELMI-hanke pienten virtavesien tilan arviointiin ja mallinnukseen

Purot ja pienvedet

Uutta tietoa sekä mittaus- ja arviointimenetelmiä pienvesillemme

Rahoitustietoa

Kattavasti tietoa eri rahoituksista, lähteistä ja rahoitukseen liittyvistä asioista – rahatpintaan.fi

Seurantatietoa vesistöistämme

Seurantatietoa vesistöistämme ja tietoa vesienhoidon sekä toimenpiteiden suunnittelusta

Vedenlaatu

Tietoa vedenlaadun mittausparametreistä perustason tulkintaan

Vesi.fi

Kattavasti ajankohtaista tietoa vedestä

Vesienhoidon suunnittelu

Vesienhoitosuunnitelmissa ja niitä täydentävissä toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Toimenpideohjelmat konkretisoivat suunnitelmien toteuttamista osin myös paikallisella tasolla.

Vesiensuojelu

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry

Vesiensuojelun tehostamisohjelma

Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan. Ohjelma kokoaa yhteen tekijät, varmistaa toimenpiteiden rahoituksen ja luo jatkuvuutta vesiensuojeluun.

Vesistökunnostajan karttapalvelu

Vesistökunnostajan karttapalvelu – ilmoita kunnostuskohde ja tarkastele paikkatietona kunnostuksia

Vesistökunnostusverkosto

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto