Valuma-aluekunnostus

Vesistökunnostuksia pyritään monesti suuntaamaan entistä laajemmin käsittelemään koko kunnostuskohteen valuma-aluetta. Vesistö on valuma-alueensa summa. Erilaiset maankäytön muodot ja tarpeet vaikuttavat paljon siihen, miten asiat ilmenevät vesistöissä. Kunnostusprojekteissa onkin tärkeää yhteensovittaa ja tarkastella toimia laajempina kokonaisuuksina, jotta niillä saadaan pysyvää vaikuttavuutta.

Suomen ympäristökeskuksella on julkinen VALUE-työkalu, jolla kaikki voivat tarkastella eri vesimuodostumien valuma-alueita: https://paikkatieto.ymparisto.fi/value/

Lisätietoa: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/vesi/vesistojen_kunnostus/Valumaalueen_kunnostus