Seuranta-asiat

Ilman kunnostusten tulosten seurantaa ei tiedetä, onko tehdyillä toimenpiteillä onnistuttu vaikuttamaan ongelmaan. Seuranta on kuitenkin se osa-alue, josta ensimmäisenä säästetään ja se on myös monesti vaikea toteuttaa pelkällä yksittäisellä hankkeella. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna tulee kalliimmaksi toistaa virheitä kuin seurantatietoon perustuen kehittää menetelmiä, ja toteuttaa toimet parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen. Monissa jo kunnostetuissa kohteissa on edelleen runsaasti täydennyskunnostustarvetta, joista osa olisi ollut mahdollista välttää paremmalla menetelmien kehittämisellä ja tiedon tuottamisella. Liian usein kunnostusta edeltäneen tilan dokumentointi jää myös hankkeissa tekemättä, eikä toimenpiteiden vaikutuksia näin ollen pystytä jälkikäteen tarkasti arvioimaan.

Riippuu vahvasti hankkeesta millaista seurantaa ja miten sitä kannattaisi toteuttaa. Ja on myös hankkeita, joista seurantatiedon tuottaminen ei ole oleellista. Hyvä lähtökohta kuitenkin kaikkiin hankkeisiin on lähtötason kartoittaminen ennen toimenpiteitä. Seuranta-asioiden suunnitteluun on hyviä oppaita ja asiantuntemusta, jossa myös verkosto voi auttaa.

Ohje – Vesistökunnostusten seurantojen toteuttaminen