Ylläpito

Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry

Palstatie 2 D46
40520 JYVÄSKYLÄ

tuomo.laitinen@k-svy.fi
0400 614 273