Peltolohkojen eroosioherkkyys

23.5.2023

LUKEn Maatalousinfon peltojen eroosioherkkyyskartta, josta voi tarkastella mallinnettua peltolohkon eroosioherkkyyttä.