Vaikuta vesienhoitoon

19.12.2023

Nyt on oiva mahdollisuus vaikuttaa vesienhoitoon! Vesienhoidon tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen ja tähdätä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Vesienhoitosuunnitelmia ryhdytään päivittämään kaudelle 2028–2033 ja nyt voit kommentoida ELY-keskusten vesienhoidon valmistelua kuulemisessa.

Mielipidettäsi kaivataan:

  • vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä
  • vesienhoidon työohjelmasta, suunnittelun aikataulusta ja osallistumismenettelyistä
  • vesienhoitosuunnitelmasta laadittavan ympäristöselostuksen valmistelusta ja sisällöstä

Kuuleminen järjestetään, jotta viranomaisten lisäksi myös kansalaiset, kansalaisjärjestöt, kunnat, toimijat ja muut tahot voivat tuoda omat näkemyksensä ja asiantuntemuksensa vesienhoitoon. Yhteistyön lisääminen on tärkeää ja siksi palautteellasi on merkitystä. Osallistumalla voit vaikuttaa!

Kuulemispalautteen viimeinen jättöpäivä on 17.6.2024.

Kuulutus löytyy osoitteesta: http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi

Lisää tietoa vesienhoidosta: https://www.ymparisto.fi/vesienhoito